Mé osobní mapy

  • Moje mapy
  • Záložky
  • Historie
Načítá se...

Tento seznam je prázdný.

Přidej mapu

Nahraj naskenovanou mapu
ze svého počítače.

Státní oblastní archiv v Zámrsku

  • Zkontrolované
  • Vše
Načítá se...
Tento seznam je prázdný.

All maps

Načítám staré mapy...
X
Y
P
Okraj mapy
Viditelný Clipped with cutline
Transformace
Změna měřítka s Podobnostní p Affiní q Polynomiální t Tenký plát splajnových křivek

Přidat mapovou službu

Typ:
#
+ -
r
?

Zvol mapové pole

Compare multiple maps

Choose one or more maps from the right tab and drag it in the right upper corner.

Change opacity & order

Use the opacity slider to set the transparency. You can change the order of maps by dragging them up/down on the right side of the tab.

Grid, Swipe and Spy glass

Different views are available for chosen maps to get the best results of your research.

Share it!

Use the share button in the right upper corner to show your work to others: directly or via social networks

Improve or add maps

Refine the position of a map overlay with the Georeference tool. It is even possible to upload your scanned maps.